EUROPSKA UNIJA Zajedno do fondova EU

Projekt je sufinancirala Europska unija iz europskog fonda za regionalni razvoj

 

 

 

Naziv projekta

Ispitivanje karakteristika kozmetičkih proizvoda za njegu kože s ciljem bolje konkurentnosti na tržištu

 

Korisnik

JouJou, obrt za proizvodnju i trgovinu

 

Ciljevi i očekivani rezultati projekta:

Ideja projekta je uvrstiti u ponudu sasvim nove proizvode tj kozmetiku a koji su na tržištu komplementarni sa našom dosadašnjom ponudom suvenira. Tako bismo našim dosadašnjim klijentima iz veleprodaje omogućili širi spektar proizvoda, a koji redovno pokazuju interes za istima. Također, na našem webshopu ponuda bi bila veća i samim time proširena na veći broj interesnih skupina, te nam dala veću vidljivost na tržištu i u oglašavanju. Za prodajne kanale trenutno koristimo webshop te su naši proizvodi dostupni diljem hrvatske i EU na maloprodajnim lokacijama, eko dućanima, suvenirnicama, dućanima sa proizvodima za uređenje kućanstva i raznim koncept dućanima. Da bi se kozmetički proizvod stavio na tržište treba slijediti strogu regulativu dobre proizvođačke prakse koju bi navedeno ulaganje omogućilo. Navedeno ulaganje omogućiti će nam važan korak u komercijalizaciji naši kozmetičkih proizvoda a samim time, naša ponuda bi bila konkurentnija na tržištu i mogli bismo ostvariti veći broj suradnji, trenutne suradnje bile bi većeg obujma i mogli bismo povećati broj zaposlenih.

 

Vrijednost projekta

31.100,00 kn, očekivana bespovratna sredstva 21.770,00kn

 

Razdoblje provedbe projekta

2.6.2021. - 30.11.2021.

 

Kontakt osoba za više informacija

Nikolina Firm, nikolina.firm@gmail.com